حسابدار: المیرا باقری

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق


حسابدار حسابدار باقری
حسابدار
عضویت:1400/09/29

خانم المیرا باقری

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق


محل انجام کارهای حسابداری:

تهران - تهران


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره حسابداری:

ندارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09123863658

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: المیرا باقری


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
  • حسابداری مالی
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
  • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
  • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
  • حسابدار ارسال لیست بیمه
  • حسابدار ارسال لیست حقوق
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای حسابدار:معرفی سایر حسابدارها و موسسات حسابداری