تخصص های موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بودجه ای,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری سیس...


موسسه حسابداری موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند
موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند
عضویت:1400/03/24

موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند

تخصص های موسسه حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بودجه ای,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری سیس...


محل موسسه حسابداری:

آذربایجان شرقی - تبریز


مدیریت:

احد خوش نمک


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09149260470

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند


گروه های تخصص موسسه حسابداری :
 • حسابداری مالی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابرسی داخلی
 • همه گرایش های حسابداریتخصص هایی که موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند ارائه می دهد:
 • ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • ارسال لیست بیمه
 • ارسال لیست حقوق
 • انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
 • انجام کلیه ی امور بیمه ای
 • پیش حسابرسی بیمه
 • تهیه دفاعیات مالیاتی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابداری حقوق دستمزد
 • حسابداری سیستم ها
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری قیمت تمام شده
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابرسی
 • حسابرسي داخلي
 • مشاوره حسابداری
 • مشاوره رایگان حسابداری
 • مشاوره مالیاتیسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار موسسه حسابداری و مالیاتی مفید سهند:
کارشناس ارشد حسابرسی حسابدار رسمی ( مشروط تک درس ) حسابرس ارشد (نفر دوم سطح کشور ) بیش از 7 سال سابقه حسابرسی ( مستقل و داخلی، مالیاتی و بیمه ای ) سابقه کار در بهترین موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (مفید راهبر)