حسابدار: محمد مهدی عموهادی

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری دولتی,حسابداری مالی,حسابداری مالیاتی,حسابداری موسسات غیر انتفاعی,خد...


حسابدار حسابدار عموهادی
حسابدار
عضویت:1400/03/09

آقای محمد مهدی عموهادی

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری دولتی,حسابداری مالی,حسابداری مالیاتی,حسابداری موسسات غیر انتفاعی,خد...


محل انجام کارهای حسابداری:

اصفهان - شهرضا


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09103011156

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: محمد مهدی عموهادی


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری قانونی
 • همه گرایش های حسابداری
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • حسابدار ارسال لیست بیمه
 • حسابدار ارسال لیست حقوق
 • حسابدار انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
 • حسابدار تهیه و تنظیم صورتهای مالی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
رزومه : دبیر حسابداری در آموزش و پرورش،مربی حسابداری آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای،نیروی اداری مالی در شرکت های دولتی،حسابدار بخش خصوصی

امضای حسابدار:معرفی سایر حسابدارها و موسسات حسابداری