تخصص های موسسه حسابرسی ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری بانک ها,حسابداری حقوق دستمزد,حس...


موسسه حسابداری موسسه حسابرسی
موسسه حسابرسی
عضویت:1402/08/04

موسسه حسابرسی

تخصص های موسسه حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری بانک ها,حسابداری حقوق دستمزد,حس...


محل موسسه حسابداری:

همدان - همدان


مدیریت:

میلاد خانمحمدی


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09210223743

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره موسسه حسابرسی


گروه های تخصص موسسه حسابداری :
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالی
 • حسابرسیتخصص هایی که موسسه حسابرسی ارائه می دهد:
 • ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • ارسال لیست بیمه
 • ارسال لیست حقوق
 • انبارداری
 • انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
 • انجام کلیه ی امور بیمه ای
 • تهیه دفاعیات مالیاتی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • حسابداری بازرگانی
 • حسابداری بانک ها
 • حسابداری حقوق دستمزد
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری قیمت تمام شده
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابرسی
 • خدمات تحریر دفاتر
 • مشاوره حسابداری
 • مشاوره در زمینه جرائم مالیاتی
 • نگارش دفاتر قانونی
 • نگارش لوایح دفاع مالیاتیسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار موسسه حسابرسی: