مدرس: مریم شعبانی

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,انبارداری,حسابرسي داخلي


حسابدار مدرس شعبانی
مدرس
عضویت:1399/11/07

خانم مریم شعبانی

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,انبارداری,حسابرسي داخلي


محل انجام کارهای حسابداری:

قم - قم


آخرین مدرک تحصیلی:

سایر


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09198702123

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه مدرس: مریم شعبانی


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
  • حسابرسی داخلی
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
  • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
  • حسابدار انبارداری
  • حسابدار حسابرسي داخلي
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای حسابدار:معرفی سایر حسابدارها و موسسات حسابداری