مدرس: محمد رضا میرزهی

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:حسابداری بانک ها


حسابدار مدرس میرزهی
مدرس
عضویت:1399/03/19

آقای محمد رضا میرزهی

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

حسابداری بانک ها


محل انجام کارهای حسابداری:

خراسان جنوبی - قائنات


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09155632197

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه مدرس: محمد رضا میرزهی


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
  • حسابداری مدیریت
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
  • حسابدار حسابداری بانک ها
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
حسابدار شرکت تعاونی روستایی

امضای حسابدار:معرفی سایر حسابدارها و موسسات حسابداری