حسابدار: بهمن دریکوندی

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی


حسابدار حسابدار دریکوندی
حسابدار
عضویت:1401/04/22

آقای بهمن دریکوندی

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی


محل انجام کارهای حسابداری:

تهران - رباط کریم


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09109298780

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: بهمن دریکوندی


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • حسابدار ارسال لیست بیمه
 • حسابدار ارسال لیست حقوق
 • حسابدار انبارداری
 • حسابدار انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
با12سال سابقه کارعضوجامعه حسابداران رسمی ایران ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی

امضای حسابدار:معرفی سایر حسابدارها و موسسات حسابداری