حسابدار: داود شجری

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری صنعتی,حسابداری قیمت تمام شده,حسابداری مالی,حسا...


حسابدار حسابدار شجری
حسابدار
عضویت:1401/02/24

آقای داود شجری

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری صنعتی,حسابداری قیمت تمام شده,حسابداری مالی,حسا...


محل انجام کارهای حسابداری:

تهران - تهران


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حسابداری:

ندارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09122240371

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: داود شجری


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری قانونی
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • حسابدار ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • حسابدار ارسال لیست بیمه
 • حسابدار ارسال لیست حقوق
 • حسابدار انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
 • حسابدار تهیه دفاعیات مالیاتی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:
بیش از 20 شرکت صنعتی و بازرگانی

امضای حسابدار: