حسابدار: زهرا حسین پور

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی


حسابدار حسابدار حسین پور
حسابدار
عضویت:1401/01/26

خانم زهرا حسین پور

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی


محل انجام کارهای حسابداری:

تهران - تهران


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09029199262

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: زهرا حسین پور


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
  • حسابداری مالی
  • حسابداری مالیاتی
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
  • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
  • حسابدار ارائه اظهارنامه های عملکرد
  • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
  • حسابدار ارسال لیست بیمه
  • حسابدار ارسال لیست حقوق
  • حسابدار انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
  • حسابدار تهیه دفاعیات مالیاتی
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای حسابدار: