تلفن حسابدار برای تهیه دفاعیات مالیاتی

شماره تلفن حسابدار برای تهیه دفاعیات مالیاتی و شماره تلفن شرکت های حسابداری جهت تهیه دفاعیات مالیاتی در تهران و شهرستان ها با چندین سال سابقه کار


 تلفن: 09352251994- 09124617933-021-66564308-15
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50330» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09116351791
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-40287» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: مازندران - ساری
 تلفن: 09109298780
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-20143» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - رباط کریم
 تلفن: 09128863978
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50405» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09930411957
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50391» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09035749169
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50373» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - شهریار
 تلفن: 09210223743
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50359» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: همدان - همدان
اگر شما هم حسابدار هستید و یا یک موسسه حسابداری دارید با کلیک روی دکمه درج آگهی و نام شما در این صفحه » در سایت هزار حسابدار ثبت نام نموده و سپس خودتان را معرفی کنید.

  لیست آخرین حسابدارهای ثبت نامی در گروه حسابدار های تهیه دفاعیات مالیاتی

 تلفن: 09128863978
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50405» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09930411957
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50391» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: اصفهان - اصفهان
 تلفن: 09038682481
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50385» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09035749169
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50373» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - شهریار
 تلفن: 09210223743
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50359» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: همدان - همدان
 تلفن: 09194833302
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50354» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09120656121
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50351» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: خراسان رضوی - مشهد
 تلفن: 09123892389
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50345» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09125491224-09121950076
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50338» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: تهران - تهران
 تلفن: 09148142688
 لطفا پس از تماس با حسابدار بگویید: «آگهی شما را در سایت هزار حسابدار دیده ام و کد «حسابدار-50337» را اعلام کنید»
 سایت هزار حسابدار،یک سایت تبلیغات تخصصی حسابدارها و موسسات حسابداری است وهیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال قرارداد شما ندارد.
 مکان: آذربایجان شرقی - تبریز

شماره تلفن حسابدار برای تهیه دفاعیات مالیاتی و شماره تلفن شرکت های حسابداری جهت تهیه دفاعیات مالیاتی در تهران و شهرستان ها با چندین سال سابقه کار

تهیه دفاعیات مالیاتی چیست؟

دفاعیات مالیاتی، فرایندی است که در آن فردی یا شرکتی به نام مالک یا مدیر، با ارائه مدارک و ارقام مالی، سعی می‌کند در قبال گزارش مالیاتی‌ای که توسط مراجع مالیاتی صادر شده، دفاع کند و مواردی را ارائه کند که بتواند به تخفیف یا اصلاح مبالغ مالیاتی منجر شود.

این فرایند در صورتی کاربرد دارد که مراجع مالیاتی نسبت به اطلاعاتی که در گزارش مالیاتی ارائه شده، شبهه و یا تردید داشته باشند و یا درخواست توضیحات بیشتری داشته باشند. در این حالت، فرد یا شرکت می‌تواند با تهیه دفاعیات مالیاتی، تلاش کند که نقص‌ها یا نواقص موجود در گزارش مالیاتی خود را برطرف کند و در صورت توافق با مراجع مالیاتی، به کاهش یا اصلاح مبالغ مالیاتی برسد.

در تهیه دفاعیات مالیاتی، عموماً از خدمات حسابرسی و مشاوره مالی استفاده می‌شود تا مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای دفاع درست تهیه شود و استدلال‌های مالیاتی معتبری ارائه شود. همچنین، در این فرایند، لازم است که شرکت یا فرد، قوانین و مقررات مالیاتی را به دقت بشناسد و با توجه به آن‌ها، اظهار نظر و دفاع کند.

تهیه دفاعیات مالیاتی چیست؟
تهیه دفاعیات مالیاتی به معنای تهیه و ارائه اطلاعات و ادله و مستندات به مقامات مالیاتی برای دفاع و محافظت از حقوق و مزایای مالیاتی فرد یا شرکت مورد نظر است. به عبارت دیگر، دفاعیات مالیاتی شامل هرگونه مدرک و اطلاعاتی است که به نحوی می‌تواند اثبات کند که مالیات های پرداخت شده، درست و مطابق با قوانین مالیاتی مربوطه است.

تهیه دفاعیات مالیاتی برای شرکت‌ها و فردان می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اعتراض به نتیجه محاسبات مالیاتی، انجام معاملات و تراکنش‌های خاص، مشکلات در محاسبه و پرداخت مالیات، ناهماهنگی در پرداخت مالیات و... صورت گیرد.

برای تهیه دفاعیات مالیاتی، شخص یا شرکت معمولا نیاز دارد تا به دقت اطلاعات مربوط به موارد مختلف را جمع آوری و مستند سازی کند. به طور مثال، اگر شخصی اعتراض به محاسبات مالیاتی خود دارد، باید مستنداتی را که این اعتراض را پشتیبانی می‌کنند از جمله سوابق حقوقی، دفاتر حساب، فیش‌های حقوق و دستمزد و... جمع آوری و به همراه دیگر مستندات مربوطه به مقامات مالیاتی ارائه کند.

در کل، تهیه دفاعیات مالیاتی به منظور حفظ حقوق و مزایای مالیاتی شخص یا شرکت، بسیار حیاتی است و می‌تواند به جلوگیری از پرداخت مجدد مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های مالیاتی کمک کند.