حسابدار: صدف فرد

تخصص های انجام کارهای حسابداری این حسابدار:ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه ی امور بیمه ای,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری بانک ها,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری مالی,نگارش دفاتر قانونی


حسابدار حسابدار فرد
حسابدار
عضویت:1400/10/09

خانم صدف فرد

تخصص های انجام کارهای حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه ی امور بیمه ای,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری بازرگانی,حسابداری بانک ها,حسابداری حقوق دستمزد,حسابداری مالی,نگارش دفاتر قانونی


محل انجام کارهای حسابداری:

البرز - کرج


آخرین مدرک تحصیلی:

کارشناسی


مشاوره حسابداری:

دارد


شماره پروانه:


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09101838716

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  رزومه حسابدار: صدف فرد


گروه های کلی تخصص انجام کارهای حسابداری:
  • حسابداری مالی
  • همه گرایش های حسابداری
ریز تخصص های انجام کارهای حسابداری:
  • حسابدار ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
  • حسابدار ارائه اظهارنامه های عملکرد
  • حسابدار ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
  • حسابدار ارسال لیست بیمه
  • حسابدار ارسال لیست حقوق
  • حسابدار انبارداری
  • حسابدار انجام کلیه ی امور بیمه ای
سوابق،رزومه،افتخارات و ساعت حضور در دفتر:

امضای حسابدار: با تلاش ، طلاش کن