تخصص های موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,تهیه دفاعیات مالیاتی


موسسه حسابداری موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان
موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان
عضویت:1400/10/05

موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان

تخصص های موسسه حسابداری:

ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,تهیه دفاعیات مالیاتی


محل موسسه حسابداری:

آذربایجان شرقی - تبریز


مدیریت:

داود محمدی


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09141014506

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان


گروه های تخصص موسسه حسابداری :
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری قانونی
 • حسابرسی داخلیتخصص هایی که موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان ارائه می دهد:
 • ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • ارسال لیست بیمه
 • ارسال لیست حقوق
 • تهیه دفاعیات مالیاتیسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان :
مدیر مالی و اداری شرکت موتوژن مدیر مالی و اداری شرکت پایور اندیش مدیر مالی و اداری شرکت پوشش های مصنوعی آرتا مدیر عامل موسسه حسابداری


دیگر شعبه های موسسه جسابداری و خدمات مالی تحلیل گران منتخب غرب ایرانیان :
تبریز چهاراه لاله جنب کارگزاری تامین اجتماعی