تخصص های موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری اجتماعی,حسابداری بازرگانی,حسابدا...


موسسه حسابداری موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز
موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز
عضویت:1401/02/10

موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز

تخصص های موسسه حسابداری:

ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده,ارائه اظهارنامه های عملکرد,ارسال گزارشات صورت معامات فصلی,ارسال لیست بیمه,ارسال لیست حقوق,انبارداری,انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد,انجام کلیه ی امور بیمه ای,پیش حسابرسی بیمه,تهیه دفاعیات مالیاتی,تهیه و تنظیم صورتهای مالی,حسابداری اجتماعی,حسابداری بازرگانی,حسابدا...


محل موسسه حسابداری:

البرز - کرج


مدیریت:

رضا سلمانی


وضعیت سکونت:

در ایران


تلفن تماس:
09124625299

تلگرام:

اینستاگرام:

وب سایت:


  درباره موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز


گروه های تخصص موسسه حسابداری :
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالی
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری مدیریت
 • حسابداری منابع انسانی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابداری قانونی
 • حسابرسی داخلی
 • همه گرایش های حسابداریتخصص هایی که موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز ارائه می دهد:
 • ارائه اظهارنامه های ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه های عملکرد
 • ارسال گزارشات صورت معامات فصلی
 • ارسال لیست بیمه
 • ارسال لیست حقوق
 • انبارداری
 • انجام کلیه امور مالیاتی از صفر تا صد
 • انجام کلیه ی امور بیمه ای
 • پیش حسابرسی بیمه
 • تهیه دفاعیات مالیاتی
 • تهیه و تنظیم صورتهای مالی
 • حسابداری اجتماعی
 • حسابداری بازرگانی
 • حسابداری بانک ها
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابداری بين المللی
 • حسابداری حقوق دستمزد
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری سیستم ها
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری قیمت تمام شده
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابرسی
 • حسابرسي داخلي
 • خدمات تحریر دفاتر
 • مشاوره حسابداری
 • مشاوره در زمینه جرائم مالیاتی
 • مشاوره رایگان حسابداری
 • مشاوره مالیاتی
 • نگارش دفاتر قانونی
 • نگارش لوایح دفاع مالیاتی
 • نوشتن لايحه مالیاتی جهت استرداد مالیات اضافه
 • نوشتن لايحه مالیاتی جهت کم کردن مالیاتسوابق،رزومه،افتخارات،ساعات کار موسسه حسابداری مالی ومالیاتی تفکرسبز:
دیپلم مدارس فنی حرفه ای کاردانی وانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی علوم وفنون قزوین کارشناسی ارشد دانشگاه غیث الدین کاشانی کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور شریک موسسه حسابداری ابزار مفیدراهبر و آتیه تراز البرز رئیس حسابداری شرکت تولیدی وبازرگانی مدیر مالی اشخاص حقوقی رئیس هیئت مدیره موسسه حسابداری تفکر سبز حسابرس موسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر حسابرس موسسه بهروزان حساب حسابرس ارشد موسسه آزاد رای امین سرپرست موسسه آزادی رای امین