درباره سایت هزار حسابدار

سایت هزار حسابدار به منظور تبلیغات تخصصی حسابدارها، موسسات و شرکت های حسابداری طراحی شده است. در این سایت حسابدارها و شرکت های حسابداری می توانند تبلیغات، رزومه، تخصص ها و غیره خود را ثبت کنند. وقتی در این شما به عنوان حسابدار و یا شرکت های حسابداری یک پروفایل می سازید، افرادی که به دنبال یک حسابدار یا شرکت حسابداری می گردند به راحتی شما را از طریق سایت یا موتورهای جستجوگری همانند گوگل با شما تماس می گیرند. اگر یک حسابدار،شرکت یا موسسه حسابداری هستید حتما در سایت هزار حسابداری ثبت نام کنید.

سایت هزار حسابدار از دید حسابدارها

وقتی یک حسابدار در سایت ثبت نام و یک پروفایل برای خود می سازد. افرادی که به دنبال حسسابدار هستند شما را پیدا نموده و با شما تماس می گیرند. سایت هزار حسابدار ابزاری جهت معرفی و تبلیغات رایگان حسابدارها می باشد.

سایت هزار حسابدار از دید شرکت های حسابداری

در سایت هزار حسابدار شرکت های حسابداری می توانند خود را بصورت رایگان معرفی کنند. سایت هزار حسابدار مکان مناسبی جهت تبلیغ شرکت های حسابداری می باشد. وقتی یک موسسه یا شرکت حسابداری رزومه خود را درج می کند افرادی که به دنبال آن شرکت های حسابداری می گردند آنها را پیدا می کنند.